Er liten eller stor bank best?

Store og små banker

Hvilken bank er billigst? Små banker kan være konkurransedyktige og prisverdt. Bytt bank i dag og spar penger!

Er små banker like bra?

Flere og flere små banker utfordrer de større etablerte bankene på pris som totalbank. Undersøkelser av bankenes samlede tjenester i form av rentene på blant annet brukskonto, sparekonto og lån tydeliggjør store forskjeller mellom banker og prisen på tjenestene deres. Det er i flere tilfeller småbanker, som kommer ut som den beste totalbanken.

Det er heller ikke nødvendigvis større sikkerhet for pengene dine i større banker enn i mindre, hvis du har sparekonto og lån i samme banken. Etter finanskrisen krevde myndigheten mere solide banker med høyere egenkapital. Det har vist seg at flere av de større bankene fikk behov for større egenkapital, mens en del småbanker hadde tilstrekkelig egenkapital både før, under og etter krisen. En høyere grad av egenkapital i en bank minsker risikoen for at banken går konkurs.

For liten konkurranse mellom banker øker prisen

Det er ofte rentesatsen, spesielt på forbrukslån som gjør den største forskjell for private bankkunder. Du kan spare mye ved å sjekke lånetilbudene hos forskjellige bankene, før du låner. Foliorenten er rekordlave i Norge i øyeblikket, men dette har ikke nødvendigvis gitt utslag på utlånsrenten i alle banker.

En del banker har brukt kravet om økt egenkapital som bakgrunn for å øke renten på utlån. De skjerpede kapitalkrav til banken har også ført til at konkurransevilkårene har blitt mindre ulike for bankforretninger i Norge. Hvis banken skal ha økt utlån til kunder, skal den dermed også ha økt egenkapital, og dermed blir det mindre attraktive for banker å øke utlånsforretningen, fordi de da samtidig skal øke egenkapitalen. Slik blir det mindre kamp om å få kunder til utlånsforretningen sin, og mindre konkurranse på lave renter. Dette har ført til at konkurransen mellom banker har minsket totalt sett siden 2012.

Konkurransestyrelsen undersøker bankmarkedet i Norge, og uttaler at få store aktører kan dominere markedet i en slik grad at de hemmer konkurransen. De økte krav til bankens egenkapital forventes å være oppfylt innenfor tre-fire år, og bør da gi lavere rente på lån. Lånerenten vil neppe synke ned til laveste nivå, siden den høyere egenkapitalen gir en bestående effekt med høyere utlånsrente.

Kritiske forbrukere øker konkurransen

Bankkundene blir alt mer kritiske og opplyste, og dette skjerper igjen kravene og konkurransen mellom banker. Nettportaler og avismedier holder stadig øye med prisutviklingen i banker, slik at det er lett og oversiktlig for kunder å bytte bank til den billigste banken. Undersøkelser viser at det er stor forskjell på bankene, selv om rentenivået ligger høyere, enn hva man kan forvente.

Bruker du konkurransen mellom banker aktivt som kunde, kan du spare mye ved å gjenforhandle lån eller bytte bank. Før du tar ut lån, lønner det seg også å få tilbud fra en rekke forskjellige banker for å få det billigste lånet.

Kilder: aftenposten.no, nrk.no